Kruipruimte inspectie

Tijdens een kruipruimte inspectie kunnen allerlei bouwkundige zaken aan het licht komen. Denk hierbij aan zwam, bouwafval, houtrot, betonrot, bruinrot, aantasting van fundering, rotte vloeren, vochtproblemen en slechte ventilatie.

Een kruipruimte inspectie is een visuele keuring van de ruimte onder de begane grondvloer om de situatie te inventariseren, gebreken te registreren en tot een advies te komen voor herstel en verbetering. Daarbij wordt tevens een begroting gemaakt van geschatte eventueel te maken kosten.

Inspectie van de kruipruimte nodig? Vraag gerust een vrijblijvende offerte op!

Belangrijke voorwaarde!
Zeer belangrijk aspect voor een kruipruimte inspectie is de toegankelijkheid van de kruipruimte. De mogelijkheden tot inspecteren worden beperkt of onmogelijk gemaakt wanneer er geen kruipluik of onvoldoende ruimte tussen bodem en begane grondvloer aanwezig is (minimaal 40cm). 

Kruipruimte niet toegankelijk?
En u wilt toch de kruipruimte laten inspecteren, dan kunt u overwegen een meer uitgebreid onderzoek te laten uitvoeren. Hierbij worden vooraf de mogelijkheden bekeken en besproken voor het toegankelijk maken van de kruipruimte (verwijderen van vloerafwerking en vloerdelen) en zelfs het aanbrengen van een kruipluik. Vraag naar de mogelijkheden.


Gerelateerde diensten

Onderhoudsinspectie woning
Bent u woningeigenaar en wilt u inzicht in de huidige bouwkundige- en onderhoudsstaat van de gehele woning en tevens een planning en begroting voor onderhoud de komende jaren? Laat dan een onderhoudsinspectie uitvoeren door de APK voor vastgoed®.


Waarom De APK voor Vastgoed®

De APK voor Vastgoed
Postbus 536
3760AM, SOEST
info@apkvastgoed.nl
T. 085–4891606