Vocht in de kruipruimte

Nieuwsdatum: 30-11-2013

De vraag naar kruipruimte inspecties stijgt steeds meer omdat bewoners van woningen zich steeds meer bewust worden dat vocht in huis nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid! Ook bouwkundig gezien wil men vaker onderzoek uit laten voeren naar de staat van de kruipruimte en de vloer van de begane grond.

Er zijn twee mogelijkheden wegen waardoor vocht uit de kruipruimte in huis terecht komen:

  1. Optrekken via wanden en vloeren. Deze vorm van vochttransport treft men in het algemeen aan bij oudere woningen met een gemetselde fundering.
  2. Transport door de vloer via waterdamp: luchtverplaatsing Deze vorm van vochttransport treft men veel aan bij houten vloerconstructies, maar ook bij betonnen (steenachtige) systeemvloeren kan het voorkomen.

Vochtproblemen in huis:

De hoeveelheid vocht in een woning die veroorzaakt wordt door het dagelijks leven van een gezin, bijvoorbeeld door koken en douchen, kan een grote omvang aannemen. De tweede vochtstroom, veroorzaakt door vocht uit de kruipruimte, is soms gelijk aan die totale vochtproductie van een gezin. Door de vocht-toestroom vanuit de kruipruimte zal het vochtgehalte in huis flink toenemen. Deze kruipruimte-vochtstroom zal dag en nacht doorgaan, ook op de momenten dat de bewoners niet thuis zijn en er weinig gestookt en geventileerd wordt. Als er geen maatregelen genomen worden om de vochthoeveelheden in huis te verminderen, zijn de gevolgen groot.

Deze gevolgen kunnen zijn:

Het herkennen van een vochtprobleem veroorzaakt door vocht in de kruipruimte:

Op het eerste gezicht lijkt het eenvoudig om de oorzaak van vochtproblemen te herkennen. De eerste, meest logische stap lijkt een visuele inspectie om na te gaan of er sprake is van een vochtige kruipruimte. Als er plassen water zichtbaar zijn, is het probleem inderdaad relatief eenvoudig op te sporen. De praktijk wijst echter uit dat vocht in de kruipruimte niet altijd zichtbaar is. Een kruipruimte die droog lijkt hoeft niet altijd droog te zijn. De bovenste zandlaag kan droog zijn, maar er kan toch zoveel vocht uit de bodem verdampen dat de kruipruimte wel degelijk vochtig is.

Of een vochtige kruipruimte ook daadwerkelijk van invloed is op het binnenklimaat is nog moeilijker om te beoordelen. De moeilijkheid zit hem in een aantal factoren.

Maatregelen tegen vochtproblemen in huis

Om vochtproblemen kruipruimtes te bestrijden zijn verschillende maatregelen mogelijk en daarnaast zijn er maatregelen om de vochtstroom vanuit de kruipruimte tegen te gaan én dat is dagelijks werk voor mij en mijn collega's.

Advies op het gebied van vocht en inspectie van kruipruimtes: de APK voor vastgoed®

Wij voeren kruipruimte inspecties uit door heel Nederland en adviseren op het gebied van vochtproblemen en vochthuishouding (binnenklimaat). Aarzel niet om contact op te nemen of een offerte op te vragen.

Wij wensen u een feestelijk decembermaand en een voorspoedig 2014 toe!

Met vriendelijke groet,

 

 

 

 

 

Nieuwsoverzicht


Waarom De APK voor Vastgoed®

De APK voor Vastgoed
Postbus 536
3760AM, SOEST
info@apkvastgoed.nl
T. 085 - 4891606