Asbest in mijn woning?

Nieuwsdatum: 10-01-2014

Bij de APK voor vastgoed® komen vaak vragen binnen van opdrachtgevers en particulieren over de meest uiteenlopende zaken. Meestal wenst men nadere informatie over een bepaald rapport, maar steeds vaker zijn dat ook vragen van een algemeen karakter. Vandaar dat we u vanaf nu met enige regelmaat  interessante en/of veel gestelde vragen over bouwkundige onderwerpen beantwoorden. Ook u kunt bij ons terecht met vragen via www.apkvastgoed.nl.

De vraag van deze maand gaat over: asbest.

De concrete vraag van een consument was: ‘In het APK-rapport staat vermeld dat er in onze woning asbest is aangetroffen. Tevens vermeldt de inspecteur dat hij het, gezien het bouwjaar van de woning (1969) mogelijk acht dat in de woning nog meer asbest is verwerkt maar dat niet zichtbaar is. Dat willen we graag onderzoeken. Kunt u aangeven op welke plekken we het beste kunnen zoeken en welke materialen mogelijk asbest kunnen bevatten?’

Asbesthoudende bouwmaterialen werden in de jaren na de tweede wereldoorlog veelvuldig toegepast. De asbestvezels werden als wapening aan cement toegevoegd, waardoor een sterk en vooral onbrandbaar product in alle mogelijke vormen kon worden gefabriceerd. Toen de overheid (overigens reeds in 1949) bekend werd met de gezondheidsrisico’s van asbest is het gebruik ervan uiteindelijk verboden. Pas in het begin van de jaren 80 is men (bijna overal) gestopt met het  gebruik ervan.

Asbestcement producten komen voor in de vorm van beplatingen, rook- en ontluchtingskanalen, rioleringsbuizen, golfplaten etc.

Asbest platen kunnen op de meest uiteenlopende plaatsen, al dan niet zichtbaar, aangebracht zijn. Bijvoorbeeld in de CV-ruimte, onder of achter een (gas)kachel of tegen een deur als brandwering. Ook kunnen asbest platen gebruikt zijn als gevel- of dakbeschot of als wandafwerking. Bekend zijn natuurlijk de golfplaten die vaak als dakbedekking zijn gebruikt voor schuurtjes en bergruimtes.

Asbest is niet altijd zichtbaar. Beplatingen of andere asbesthoudende materialen kunnen aan het oog onttrokken zijn door aftimmeringen. Vaak verborgen zijn bij voorbeeld asbest rookgasafvoerkanalen bij (gas)kachels en ontluchtingskanalen in toiletten en badkamers.

Oudere vinylvloerbedekking bevat ook vaak een asbest onderlaag en soms is asbest verwerkt in de schouw van een (open) haard.

Asbest is een term die veel alarmbellen doet afgaan, informeer bij uw gemeente en zie de website van de overheid voor meer informatie.

Tot volgende keer, groeten!

 

 

 

 

 

Nieuwsoverzicht


Waarom De APK voor Vastgoed®

De APK voor Vastgoed
Postbus 536
3760AM, SOEST
info@apkvastgoed.nl
T. 085 - 4891606