Tips Open Huis route

Nieuwsdatum: 30-09-2013

Aanstaande zaterdag is het weer zo ver; de open huizen route. Vele mensen trekken er op uit, met uiteenlopende motieven, om een of meerdere woningen te bekijken. Bent u geinteresseerd in een woning? Maak dan gebruik van het moment om de woning objectief te bekijken. Kijk niet alleen naar de inrichting, laat u niet misleiden door de geur van de vers gebakken taart!

Mijn tips:

1: Vraag naar het inlichtingenformulier verkoop bij de makelaar of verkoper
Dit inlichtingenformulier is een vragenlijst aan verkoper waarin bouwkundige zaken ook aan de orde komen. Denk aan wanneer het schilderwerk voor het laatst is uitgevoerd en van welk bouwjaar de CV-ketel is. Zo krijgt u al inzicht in de bouwkundige karakteristieken van de woning en krijgt u een beeld hoe de eigenaar met de woning omgaat. Regelmatig is het formulier in de verkoopbrochure bijgesloten.

2: Bekijk ook goed en kritisch de buitenkant van de woning
Bij een bezichtiging wordt de aandacht vaak gevestigd op de binnenkant van de woning. De ruimtes, afwerking, keuken, toiletten etcetera. Vergeet echter niet de buitenkant van de woning goed (van dichtbij) te bekijken. Vanaf de foto’s op internet kan de woning er heel anders uitzien dan in het echt. Kijk van dichtbij, van een afstandje ziet u gewoonweg dingen over het hoofd!

Schilderwerk is een van de meest voorkomende onderhoudskenmerken. Dofheid, scheurtjes, vervuiling en beschadiging zijn belangrijkste kenmerken die duiden op mindere kwaliteit.

Hoe is de staat van het voegwerk? Zit de voeg naar voren of is deze uitgesleten? Ga met uw vinger over de voeg, als het als zand naar beneden komt dan is de kwaliteit slecht.

Neem de tijd en bekijk de uiterlijke kenmerken van de woning goed. Maak ook foto’s van de woning, wanneer verkoper hiermee akkoord is uiteraard.

3: Ruikt het huis fris? Muffe luchtjes kunnen duiden op...
Onvoldoende ventilatie en wellicht vochtproblemen in de kruipruimte met alle mogelijke gevolgen van dien. Vraag daarom of er een kruipruimte is en of deze toegankelijk is. Wanneer dit niet het geval is, hou er dan rekening mee dat het lastig wordt om de staat van de begane grondvloer en de kruipruimte te inspecteren. Dit zou in een later stadium van mogelijke interesse weer een punt van aandacht kunnen zijn in de onderhandelingen.

4: Bekijk het straatbeeld
Kijk eens rond in de straat en vergelijk de woning met andere woningen. Is de woning op het eerste oog beter onderhouden of zichtbaar minder goed onderhouden? En zijn er instabiliteitskenmerken in de straat te waarnemen? Hiermee bedoelen we scheuren en scheefstand. Dit hoeft niet perse negatief te zijn, maar wanneer de gehele straat recht staat en de te bezichtigen woning hier van afwijkt dan is het een punt van aandacht! Probeer dus een algemeen beeld van de straat te krijgen en eventuele afwijkingen te bepalen.

5: De binnenkant van de woning
Waar kunt u op letten bij de rondgang door de binnenkant van de woning? Enkele tips:

Lekkagekenmerken; vraag na bij verkoper of hier actie op ondernomen is.
Klemmende deuren en ramen; duiden of scheefstand of door verandering in constructie door interieurwijzigingen (verbouwing).
Goten; kunt u vanuit het raam zien dat de goten vol liggen met blad en rommel dan weet u dat deze niet schoongemaakt zijn en dit zegt iets over hoe de verkoper met zijn woning omgaat ...
Tegel- en kitwerk natte ruimten; ziet u uitgespoeld voegwerk en slecht of ontbrekend kitwerk? Vochtwering is slecht, dus hou rekening met eventuele onzichtbare gebreken achter de afwerking.
Doffe ruit; Deze ruit is lek en dient vervangen te worden.
Geiser; openverbrandingstoestellen zijn niet veilig, koolmonoxidevergiftiging is een ernstig gevaar.
Vering in begane grondvloer; Rekening houden met tekortkomingen aan vloerdelen en vloerbalken.

Dit zijn slechts enkele tips. Wanneer u daadwerkelijk meer wilt weten over de bouwkundige kwaliteit van de woning, laat dan een deskundige bouwtechnische keuring uitvoeren.

6: Vraag naar het onderhoudsplan en reservefonds
Gaat u een appartement bezichtigen? Bedenk goed dat een appartement eigenaar deel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaren welke gezamenlijk verantwoordelijk is voor het onderhoud van het gehele complex. Vraag na bij de verkopende partij of makelaar of de VVE in het bezit is van een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) en of er genoeg reserves in kas zijn om onderhoud te laten uitvoeren.

Heeft u vragen omtrent een bouwkundig gebrek, neem dan contact met ons op. Gaat uw interesse concreet worden, laat dan een deskundige woningkeuring uitvoeren door de APK voor Vastgoed®.

Groeten!

 

 

 

 

 

 

Nieuwsoverzicht


Waarom De APK voor Vastgoed®

De APK voor Vastgoed
Postbus 536
3760AM, SOEST
info@apkvastgoed.nl
T. 085 - 4891606