Overheveling onderhoud schoolgebouwen

Nieuwsdatum: 02-10-2013

Op 1 januari 2015 zal de overheveling van de verantwoordelijkheid voor het gemeentelijk onderhoud aan schoolgebouwen in het primair onderwijs naar het schoolbestuur plaatsvinden. 

Overheveling gemeentelijk onderhoud naar het schoolbestuur
Anders dan nu in het voortgezet onderwijs bestaat in het primair onderwijs (PO) een gescheiden verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het schoolgebouw tussen de gemeente en het schoolbestuur. Uit een onderzoek van Regioplan, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW, is gebleken dat 83% van de schoolbesturen en 73% van de gemeenten neutraal tot zeer positief staan ten opzichte van het overhevelen van het gemeentelijk onderhoud van het gemeentefonds naar de lumpsum vergoeding van scholen in het PO en (V)SO. Grotere besturen zijn meer positief dan kleinere besturen.

Wat zijn de voordelen?
Als belangrijke voordelen van het overhevelen van het onderhoud worden genoemd:

Als nadelen kunnen worden gezien:

Hoe en wanneer
Op basis van de conclusies uit het onderzoek van Regioplan heeft de Minister van Onderwijs besloten het wetgevingstraject te starten om de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud in het PO en (V)SO over te hevelen van gemeenten naar schoolbesturen. Het is de bedoeling dat de wetgeving per 1 januari 2015 van kracht wordt. 

Wij kunnen u van dienst zijn!
Voor de eventuele onderhandelingen met de gemeente is het van belang dat het schoolbestuur een actueel meerjarenonderhoudsplan (MJOP) heeft of een nulmeting. Wij adviseren en begeleiden schoobesturen op dit gebied. Individueel per bestuur en gebouw, of samenwerkend met meerdere besturen. Goed advies betaalt zich altijd terug.

Neem voor meer informatie contact op met ons. Tel. 085 - 489 1606 / E: info@apkvastgoed.nl

Nieuwsoverzicht


Waarom De APK voor Vastgoed®

De APK voor Vastgoed
Postbus 536
3760AM, SOEST
info@apkvastgoed.nl
T. 085 - 4891606